[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 863 อัลบัมภาพ

No. 10581   ลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมฐานผจญภัย ณ ค่ายลูกเสือลูโดวิโก  
No. 10580   เตรียมความพร้อมก่อนการลงสนามสอบ สวช.ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท ม.4-6  
No. 10579   กิจกรรมในรายวิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1 ห้อง ม.4/1  
No. 10578   กิจกรรมเปิดตลาดครั้งแรกของนักเรียนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจชั้น ม.4-6  
No. 10577   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  
No. 10576   ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 100 % จาก University of Memphis, Tennessee State, USA  
No. 10565   50 Years Religious Profession  
No. 10564   In Loving Memory พิธีบูชาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมระลึกถึงภราดาผู้ล่วงลับ  
No. 10544   พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล ACS Football Invitation 2022  
No. 10543   ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล ACS Football Invitation 2022 รอบชิงชนะเลิศ  
No. 10537   ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล ACS Football Invitation 2022 ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565  
No. 10535   ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล ACS Football Invitation 2022 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565  
No. 10534   ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล ACS Football Invitation 2022 ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565  
No. 10533   CGA YOUNG HERO AWARDS  
No. 10531   รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2566  
No. 10530   ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล ACS Football Invitation 2022 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565  
No. 10529   ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล ACS Football Invitation 2022 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2565  
No. 10528   ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล ACS Football Invitation 2022 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2565  
No. 10527   การรับสมัครและสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
No. 10525   พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ACS Invitation 2022