[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2739 อัลบัมภาพ

No. 10593   พิธีประดับเข็มสภานักเรียนปีการศึกษา 2565  
No. 10591   การแข่งขันสอบทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ระดับชั้นป.2-ม.6  
No. 10591   การแข่งขันสอบทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ระดับชั้นป.2-ม.6  
No. 10588   ภาพบรรยากาศในช่วงการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565  
No. 10585   คณะครูเครือข่ายนิเทศการสอนเข้าร่วมการนิเทศไตรภาคี (ACS ACR SLC)  
No. 10583   กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย  
No. 10583   กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย  
No. 10581   ลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมฐานผจญภัย ณ ค่ายลูกเสือลูโดวิโก  
No. 10580   เตรียมความพร้อมก่อนการลงสนามสอบ สวช.ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท ม.4-6  
No. 10579   กิจกรรมในรายวิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1 ห้อง ม.4/1  
No. 10578   กิจกรรมเปิดตลาดครั้งแรกของนักเรียนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจชั้น ม.4-6  
No. 10577   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  
No. 10574   ฝ่ายปกครองจัดการอบรมเรื่องพิษภัยของยาเสพติด ตามโครงการครู D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
No. 10541   Kindergarten Language Camp  
No. 10536   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2565  
No. 10527   การรับสมัครและสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
No. 10521   One Classroom one project ระดับชั้นอนุบาล 3  
No. 10514   พิธีเปิดกิจกรรม “KG Rally Family Tour ครั้งที่ 4” ระดับปฐมวัย  
No. 10514   พิธีเปิดกิจกรรม “KG Rally Family Tour ครั้งที่ 4” ระดับปฐมวัย  
No. 10501   นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ร่วมกิจกรรม โครงการอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล