[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 9089   โครงการ "จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เพื่อเด็กยากไร้ที่อยู่ห่างไกล" แผนกปฐมวัย  
No. 9015   เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “ Future farm ต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย “  
No. 8929   กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์  
No. 8923   STEM ศึกษา  
No. 8920   ฝ่ายบริหารทั่วไป มองกระเช้าอวยพร ปีใหม่ 2563 ให้แก่หน่วยงานภายนอก  
No. 8898   ระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคตะวันออกครั้งที่ 1  
No. 8897   ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3  
No. 8842   8” CGPTA Gala Dinner ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
No. 8841   ม.จักรพันธ์ ถาวิกุล นำนักเรียนเข้าแข่งขัน STEM : Rubber Band Racers งาน (2019 ACEP Academic Day)ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
No. 8821   ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ครบ 83 ปี  
No. 8787   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราช รับไฟปฐมกฤษ์ กีฬาสี ประจำปี 2562 จากนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี(ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด)  
No. 8762   กิจกรรมลอยกระทง ณ ห้องสมุด  
No. 8761   ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6  
No. 8669   พิธีบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และครบรอบ 75 ปี  
No. 8668   พิธีปลงผมนาค และพิธีธรรมเทศนาสอนนาค ในการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ ฯ  
No. 8667   Party Night : KG Rally Family Tour ครั้งที่ 3 แผนกปฐมวัย  
No. 8645   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จ พระอริยวง ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
No. 8643   ผลการสอบ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
No. 8641   การแข่งขันกีฬาครูนัดอุ่นเครื่อง ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา  
No. 8640   งานวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์