[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2739 อัลบัมภาพ

No. 2817   ลูกเสือวิสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้การทำข้าวหลามและสาคูไส้หมู วันที่ 24 กันยายน 2556  
No. 2816   ประชุมนักเรียนประจำ วันที่ 23 กันยายน 2556  
No. 2815   นักเรียนปฐมวัย ตรวจสุขภาพประจำปี  
No. 2814   ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาภาคตะวันออก ปฐมวัย  
No. 2813   การทำน้ำยาล้างจาน วันที่ 20 กันยายน 2556  
No. 2809   น้องอนุบาล1/4เล่นลอดอุโมงค์  
No. 2806   ฝ่ายวิชาการร่วมกับบริษัทโพสต์อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 19 กันยายน 2556  
No. 2803   พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 19 กันยายน 2556  
No. 2801   นักเรียนชั้น ม.1 โปรแกรม ISP เรียนรู้เรื่องระบบต่างๆในร่างกายด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  
No. 2800   "กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556"  
No. 2799   ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสภาพจริง (นักเรียนพระราชทาน) วันที่ 18 กันยายน 2556  
No. 2798   นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 18 กันยายน 2556  
No. 2795   นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 17 กันยายน 2556  
No. 2789   นักเรียนแผนก MLP ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 16 กันยายน 2556  
No. 2785   วันที่สี่ของการแข่งขันกิจกรรมวิชาการปฐมวัย  
No. 2784   พิธีเปิดงานวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 12 กันยายน 2556  
No. 2782   พิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ วันที่ 12 กันยายน 2556  
No. 2781   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าและเขาเขียว จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 2779   นักเรียนปฐมวัยเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสมุนไพร  
No. 2778   ครูนก "เปิดโลกกว้างให้กับพวกผม"