[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2739 อัลบัมภาพ

No. 2747   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนิทรรศการ stop teen mom วันที่ 30 สิงหาคม 2556  
No. 2746   อนุบาลจัดกิจกรรม OPEN HOUSE วันที่ 30 สิงหาคม 2556  
No. 2744   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 29 สิงหาคม 2556  
No. 2743   บริษัทเพรซิเดนท์เบเกอรี จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 วันที่ 29 สิงหาคม 2556  
No. 2740   มอบรางวัล ห้องเรียนดีเด่นและคุณครูประจำชั้นดีเด่น ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 28 สิงหาคม พ. ศ. 2556  
No. 2739   ลูกเสือวิสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เรียนศิลปการป้องกันตัว วันที่ 27สิงหาคม 2556  
No. 2738   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 27 สิงหาคม 2556  
No. 2736   งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุตและภราดากุลชาติ จันทะโชโต วันที่ 25 สิงหาคม 2555  
No. 2734   คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต วันที่ 26 สิงหาคม 2556  
No. 2732   บริษัท เอบีฟู๊ด เบฟเวอร์เรจส์ จำกัด แจกนมโอวัลตินให้เด็กปฐมวัย วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556  
No. 2731   พิธีบูชาขอบพระคุณอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุตและภราดากุลชาติ จันทะโชโต วันที่ 26 สิงหาคม 2556  
No. 2729   ประชุมชมรมผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าคาทอลิกและชมรมนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 2/2556  
No. 2720   การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 2719   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส่งประกวดคลิปวีดีโอรักษ์โลกภายใต้แนวคิด คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ วันที่ 23 สิงหาคม 2556  
No. 2708   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนติวเตรียมตัวสอบ O-Net วันที่ 22 สิงหาคม 2556  
No. 2707   นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม การเรียนการสอนของระดับปฐมวัย  
No. 2700   นักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียวอบรม วันที่ 21 สิงหาคม 2556  
No. 2699   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนติว วันที่ 21 สิงหาคม 2556  
No. 2696   พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2556  
No. 2695   ลูกเสือวิสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนศิลปการป้องกันตัว วันที่ 20 สิงหาคม 2556