[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 2663   นักเรียนระดับปฐมวัยรับการตรวจสุขภาพฟัน และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
No. 2662   มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวันนักบุญหลุยส์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
No. 2661   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ของคณะภราดา คณะครู นักเรียนและพนักงาน วันที่ 30 กรกฎาคม 2556  
No. 2660   มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวันนักบุญหลุยส์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556  
No. 2659   ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบงานฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภชแห่งการปฏิญาณตน วันที่ 29 กรกฎาคม 2556  
No. 2658   พบ รศ.ดร.บุญมี เณรยอด เพื่อให้คำปรึกษาการจัดทำเครื่องมือต่อจากการทำเค้าโครงวิจัย เป็นรายบุคคล วันที่ 29 กรกฎาคม 2556  
No. 2657   มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวันนักบุญหลุยส์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556  
No. 2655   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 26 กรกฎาคม 2556  
No. 2654   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู ระดับปฐมวัย วันที่ 26 กรกฎาคม 2556  
No. 2651   ผู้ปกครองมาให้ความรู้ในหัวข้อ Body System ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 A-B (MLP) วันที่ 24 กรกฎาคม 2556  
No. 2650   สัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่นที่ 2  
No. 2649   ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำตึกวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556  
No. 2648   ตัวแทนครูและนักเรียนระดับมัธยมต้น ร่วมแห่เทียนพรรษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  
No. 2645   งานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย ระดับชั้น วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  
No. 2644   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 19 กรกฎาคม 2555  
No. 2643   งานฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  
No. 2638   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : ตอบคำถามชิงรางวัล "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556  
No. 2637   คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2556  
No. 2636   คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2556  
No. 2635   ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ มิสชญณกร (มิสพันทิพา) ชาเหลา วันที่ 17 กรกฎาคม 2556