[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 2634   พิธีหล่อเทียนพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2556  
No. 2633   มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556  
No. 2631   ฝ่ายปกครองประกาศเกียรติคุณ นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านความชื่อสัตย์  
No. 2630   พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
No. 2629   กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตรง( แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)  
No. 2626   กิจกรรม “ นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ” ระดับปฐมวัย  
No. 2625   ประชุมเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
No. 2623   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับอนุบาล 1 (สมุนไพรดับกลิ่น)  
No. 2622   กิจกรรมไหว้ครู ระดับปฐมวัย  
No. 2621   พิธีปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ  
No. 2620   การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ สานฝัน สู่ 0-NET 2556  
No. 2619   ผู้ปกครองช่วยสอนการทำสมุนไพรดับกลิ่นให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556  
No. 2617   พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี THEOPHANE CHAMPIONS LEAGUE 2013 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556  
No. 2610   คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าพบภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556  
No. 2607   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมกระโดดเชือกสามัคคี ในรายการซูเปอร์จิ๋ว วันที่ 10 กรกฎาคม 2556  
No. 2605   ฝ่ายปกครอง มอบรางวัล " งานอัสสัมชัญศรีราชา ต้านยาเสพติด "  
No. 2604   ประชุุมคณะกรรมการวิชาการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556  
No. 2603   ประชุมครูตึกและครูหอพักประจำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2556  
No. 2602   ประชุมนักเรียนประจำและหอพัก  
No. 2596   สำนักพระราชวัง ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556