[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 863 อัลบัมภาพ

No. 9860   ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9857   การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
No. 9835   การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ (COVID 19)  
No. 9830   อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  Content Development and News Writing Workshop for Nok’s Communities  
No. 9829   การคัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทตะกร้อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564  
No. 9828   การประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล รุ่นอายุ 13 ปี ปีการศึกษา 2564  
No. 9827   การคัดตัวนักกีฬาประเภทฟุตบอล นักกีฬาโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564  
No. 9823   พิธีมอบเหรียญ และถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทฟุตบอล ระดับชั้นประถมศึกษา  
No. 9820   การคัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษประเภทฟุตบอล รอบภาคตะวันออก รุ่นอายุ 13 ปี  
No. 9819   พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ACS รุ่น 7457  
No. 9816   การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  
No. 9809   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 9802   ผู้แทนโรงเรียนมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2564 และแสดงความยินดีกับ นายวิทยา คุณปลื้ม  
No. 9787   ขอแสดงความยินดีกับ วง Free Man ได้รับรางวัลในการประกวดวงสตริง  
No. 9785   รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
No. 9782   รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนปัจจุบันที่ไม่ผ่านโควตา และนักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน  
No. 9770   บรรยากาศการเปิดเรียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  
No. 9764   การพ่นละอองฆ่าเชื้ออาคารวัชรสมโภช  
No. 9763   การพ่นละอองฆ่าเชื้อสถานที่พักของนักเรียนประจำ  
No. 9756   การพ่นละอองฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19