[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 5521   การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
No. 5499   โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3  
No. 5490   พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของแผนกปฐมวัย  
No. 5456   ถวายเทียนพรรษา  
No. 5454   เดินรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ"  
No. 5452   ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครบรอบ 49 ปี  
No. 5446   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษา  
No. 5443   โครงการฝึกอบรมลูกเสือนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559  
No. 5442   ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
No. 5440   การเเข่งขัน"ทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร"  
No. 5428   ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาเครือฯ และฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 15  
No. 5420   โครงการทัศนศึกษาพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5415   ค่ายรวมพลคนแสวงหา ครั้งที่ 5  
No. 5387   พิธีถวายราชสดุดีนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559  
No. 5382   ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 20  
No. 5360   ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 15  
No. 5359   คณะครูอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเยี่ยมชมโรงเรียน  
No. 5351   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก อ.3 -ป.6  
No. 5315   พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  
No. 5300   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทำกิจกรรมจิตอาสาและสัมผัสอาชีพ