[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 2227   งานเลี้ยงอำลานักเรียน ม.6 รุ่น 6649 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2226   นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2225   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม MLP,SEP รับวุฒิบัตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2224   พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2220   ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2215   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 6 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2212   ตรวจประเมิินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2209   คณะครูคาทอลิกร่วมพิธีมิสซาและร่วมประชุม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2206   พนักงานอบรมเชิงปฏิบัติงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2205   การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมครูกับทีมนักเรียนชั้น ม.3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2204   พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2195   พิธีมิสซาวันพุธรับเถ้า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2191   พิธีปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2187   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2186   กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2183   ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2182   มอบเกียรติบัตร ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2180   นำของใช้ไปมอบให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2165   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนมกราคม วันที่ 30 มกราคม 2556  
No. 2158   คณะครูหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยีอบรมการใช้โปรแกรม e-office รอบที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2556