[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 2157   รับมอบตััวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 มกราคม 2556  
No. 2156   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนติว วันที่ 29 มกราคม 2556  
No. 2152   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 25 มกราคม 2556  
No. 2151   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันเทโอฟานรำลึก วันที่ 25 มกราคม 2556  
No. 2150   งานวันราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 24 มกราคม 2556  
No. 2142   งานวันราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2556  
No. 2137   การตรวจประเมินครูดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ตึกเซนต์เมรี่  
No. 2136   คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ วันที่ 21 มกราคม 2556  
No. 2131   งานเลี้ยงฉลองวันคริิสต์มาสและปีใหม่คณะครู MLP วันที่ 18 มกราคม 2556  
No. 2130   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2556  
No. 2123   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2556  
No. 2122   นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 17 มกราคม 2556  
No. 2115   กิจกรรมวันเด็กนักเรียนชั้นม.3  
No. 2111   กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556 วันที่ 11 มกราคม 2556  
No. 2104   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2556  
No. 2102   ต้อนร้บคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน วันที่ 7 มกราคม 2556  
No. 2100   นักเรียนใหม่สอบเข้าประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มกราคม 2556  
No. 2097   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวพนักงาน วันที่ 22 ธันวาคม 2555  
No. 2093   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครู วันที่ 21 ธันวาคม 2555  
No. 2091   พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส วันที่ 21 ธันวาคม 2555