[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 2090   นักเรียนทุกช่วงชั้น ร่วมพิธีอวยพรวันคริสต์มาสและปีใหม่แด่คณะภราดาและคณะครู วันที่ 21 ธันวาคม 2555  
No. 2083   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน ธันวาคม วันที่ 18 ธันวาคม 2555  
No. 2066   หมดวการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกวดสื่อการสอนประจำปีการศึกษา 2555  
No. 2061   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2555  
No. 2052   ภราดาเลอชัย ลวสุต อธิการ แสดงความยินดีกับนักเรียน MLP ที่ไปแข่งขัน วันที่ 6 ธันวาคม 2555  
No. 2050   ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับ ด.ช.ปวัน กันแจ่ม ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น วันที่ 6 ธันวาคม 2555  
No. 2043   ร่วมใจปล่อยปลาคืนสู่น้ำ 85 พรรษามหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2555  
No. 2038   คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง 85 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2555  
No. 2031   คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดามานิต สกนธวัฒน์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  
No. 2030   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2029   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน พฤศจิกายน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2028   กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงระดับชั้นมัธยม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2025   ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2021   ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2020   ผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย สอนการทำกระทงให้กับนักเรียน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555  
No. 2016   ร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด ภราดามานิต สกนธวัฒน์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  
No. 2015   รับมอบรถตู้คันใหม่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  
No. 2014   พิธีเปิดกิจกรรม ACS - PTA Rally Family 2012 ครั้งที่ 9 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555  
No. 2013   พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555  
No. 2012   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555