[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 2011   พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  
No. 2007   คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษาดูงาน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555  
No. 2002   ประชุุมชี้แจงกติกาการแข่งขัน ACS-PTA family Rally ครั้งที่ 9 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555  
No. 2001   ผู้ปกครองนักเรียนช่วยสอนการทำขนมจาก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  
No. 1996   สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ  
No. 1972   คล้ายวันเกิดภราดามานิต สกนธวัฒน์ ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 1969   พิธีเปิดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล  
No. 1908   พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา  
No. 1905   งานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2555  
No. 1896   รางวัลคนเก่งตึกเซนต์เมรี่  
No. 1894   รางวัลคนดีศรีอัสสัม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
No. 1893   รางวัลศักยภาพของนักเรียนตึกเซนต์เมรี่  
No. 1889   รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  
No. 1888   รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 15 กันยายน 2555  
No. 1887   นักฟุุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี เข้าพบภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการ วันที่ 14 กันยายน 2555  
No. 1886   ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนตึกเซนต์เมรี่  
No. 1885   การแสดงออกความสามารถพิเศษ"การเต้น B-boy"  
No. 1883   ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญศรีราชากับ Shelton College International  
No. 1882   ห้องเรียนดีเด่นและคุณครูประจำชั้นดีเด่น (เดือนสิงหาคม)  
No. 1881   รางวัลคนดีศรีอัสสัมชัญ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต