[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 1880   โครงงานวิทยาศาสตร์ ตึกเซนต์เมรี่  
No. 1875   แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
No. 1867   พิิธีเปิดงานวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 6 กันยายน 2555  
No. 1866   การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนตึกเซนต์เมรี่  
No. 1865   พิธีเปิด โครงการอบรมลูกเสือ - เนตรนารี ชุมชนต้านภัยยาเสพติด วันที่ 4 กันยายน 2555  
No. 1864   พนักงานอบรมเรื่องมารยาทในการขับรถ  
No. 1863   เวทีคนเก่ง  
No. 1862   งานเลี้นงสังสรรค์ประจำปี 2555 ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา รุ่น 2710 วันที่ 1 กันยายน 2555  
No. 1861   กองทุนภราดาศักดา กิจเจริญ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นบุตรของครูและพนักงาน ปีการศึกษา 2555 วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
No. 1858   ประชุมสรุปตรวจสอบบัญชี  
No. 1857   ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมนักกรีฑาและนักกีฬาเครือ วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
No. 1854   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
No. 1853   อนุบาลจัดกิจกรรม OPEN HOUSE วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
No. 1852   กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2555  
No. 1847   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนสิงหาคม วันที่ 29 สิงหาคม 2555  
No. 1846   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 29 สิงหาคม 2555  
No. 1845   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน สิงหาคม วันที่ 29 สิงหาคม 2555  
No. 1840   ฝ่ายธุรการร่วมแสดงความยินดีกับมาสเตอร์บวรรัตน์ ชัยสุริยา ที่ได้รับคัดเลือก หนึ่งแสนครูดี วันที่ 27 สิงหาคม 2555  
No. 1839   ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือก หนึ่งแสนครูดี วันที่ 27 สิงหาคม 2555  
No. 1838   ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ