[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2739 อัลบัมภาพ

No. 1794   กิจกรรมนักเรียน To Be Number One  
No. 1793   กิจกรรมวันแม่ ตึกเซนต์เมรี่  
No. 1792   ผู้เรียนใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
No. 1791   พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี  
No. 1790   นักเรียน ม.5 สายวิทย์ เรียนวิชาชีวะ การผ่าไก่ดูระบบอวัยวะภายใน วันที่ 8 สิงหาคม 2555  
No. 1789   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 7 สิงหาคม 2555  
No. 1786   กิจกรรมค่ายวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 1784   พิธีต้อนรับรูปปั้นเทวดาคาเบรียล-แม่พระรับสาร  
No. 1783   งานวันคล้ายวันสถาปนาอาเซียน  
No. 1781   ห้องเรียนดีเด่น และคุณครูประจำชั้นดีเด่น เดือนกรกฏาคม  
No. 1778   มอบรางวัลการประกวดสื่อการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 6 สิงหาคม 2555  
No. 1775   คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมเขียนข้อความในใบโพธิ์เงินโพธิ์ทอง เพื่อถวายแด่ในหลวงและราชินี วันที่ 1 สิงหาคม 2555  
No. 1772   คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม 2555  
No. 1771   คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม 2555  
No. 1770   ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
No. 1768   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันเข้าพรรษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
No. 1767   ฝ่ายปกครองประชุมผู้ประกอบการขับรถตู้รับส่งนักเรียน วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
No. 1766   คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
No. 1764   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555  
No. 1762   ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับประถม วันที่ 30 กรกฎาคม 2555