[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 5267   พิธีโปรดศีลกำลัง  
No. 5240   โครงการทัศนศึกษาประเทศเเคนาดาเเละประเทศอเมริกา  
No. 5233   ร่วมงานเลี้ยง ณ โรงเรียนมารีวิทย์  
No. 5219   ศูนย์ดนตรี เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี  
No. 5196   ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับสังฆมลฑล ณ โรงเรียนลาซาลฯ จันทบุรี  
No. 5166   โครงการหนังสือมือสองเพื่อพี่และน้องแบ่งปันกันอ่าน ปีการศึกษา 2558  
No. 5164   กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ณ อำเภอสัตหีบ  
No. 5153   นำเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ ACS GO GREEN  
No. 5146   ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอลรุ่น 18 ปี ศพฐ - เอ- พี -ฮอนด้า  
No. 5144   สัมมนาโครงการสานแสงทอง  
No. 5141   โครงการของขวัญมือสอง"ปันใจเพื่อน้อง"  
No. 5093   ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และสังคม "พี่จิตอาสา ACS สอนน้อง" ณ โรงเรียนบ้านหินวง  
No. 5091   ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม "พี่จิตอาสา ACS สอนน้อง" ณ โรงเรียนบ้านหินวง  
No. 5077   ฝึกการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาปีที่ 3 Gifted  
No. 5076   ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Gifted)  
No. 5068   การเเข่งขันวิชาการ "ACR พัฒนาภาษาสู่อาเซียน"  
No. 5067   ร่วมพิธีปลงศพ ซิสเตอร์มารีย์ อักแนส กัญญานี ต่วนรัศมี  
No. 5066   การเเข่งขันวิชาการ 2015 ACEP Academic Day  
No. 5062   การเเข่งขันวิชาการ 2015 ACEP Academic Day  
No. 5059   งาน "ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา" ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558