[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 865 อัลบัมภาพ

No. 9294   พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 9289   ผู้แทนโรงเรียน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา  
No. 9288   ผู้แทนโรงเรียน ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม  
No. 9260   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนมาตรการของโรงเรียน  
No. 9259   ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดงานมุฑิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 9245   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  
No. 9241   การตรวจติดตามมาตรการป้องกันฯ โดยศึกษาธิการภาค 8  
No. 9238   ประชุมคณะกรรมการจุดคัดกรอง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในวันเปิดเรียน (วันแรก)  
No. 9237   สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบหน้ากากผ้าให้กับคณะภราดา คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน  
No. 9236   Welcome Back To School  
No. 9234   โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ซักซ้อมความเข้าใจ และตรวจความพร้อมจุดคัดกรองของแต่ละอาคารเรียน  
No. 9233   บรรยากาศการกลับเข้าที่พัก ของนักเรียนประจำ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 9232   บรรยากาศการกลับเข้าที่พัก ของนักเรียนประจำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 9231   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563  
No. 9230   ประชุมครูชาวต่างประเทศ เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19  
No. 9228   ร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.)  
No. 9227   ยินดีต้อนรับ พ.อ.ณฐกร วัชรประทีป ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.14 พร้อมคณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มวันอังคาร  
No. 9224   ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่1/2563  
No. 9223   พิธีปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9222   ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563