[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 5036   การเรียนรู้นอกสถานที่ เกี่ยวกับ พอลิเมอร์ Gifted ม.1/8  
No. 5025   จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านหินวง พัทยา  
No. 5024   จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา ชลบุรี  
No. 4993   ร่วมพิธีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ  
No. 4985   ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 แผนกปฐมวัย  
No. 4979   อวยพรวันคล้ายวันเกิด วันคริสต์มาสและปีใหม่ 2016  
No. 4969   พิธีมอบวุฒิบัตรเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 4967   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ  
No. 4957   แผนกปฐมวัย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  
No. 4955   จัดนักเรียนสัมผัสสถาบันการศึกษาและเยี่ยมชมอาชีพ  
No. 4953   นักเรียนประจำ ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  
No. 4951   นักเรียนประจำชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
No. 4947   นักเรียนระดับชั้น ม.4 ชมการแสดงโขนพระราชทาน  
No. 4943   ม. 2/8 Science Gifted Programme เรียนรู้นอกห้องเรียนเชิงวิชาการ  
No. 4940   แข่งขันกีฬาระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา ครั้งที่ 15  
No. 4929   ร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ  
No. 4928   พิธีรับ "ศีลกำลัง" ประจำปี 2558  
No. 4927   ค่ายผู้นำ YCS ระดับสังฆมณฑลจันทบุรี  
No. 4923   พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  
No. 4919   พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2558