[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 865 อัลบัมภาพ

No. 9221   การอบรม เรื่อง "การเตรียมมาตรการ การป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563"  
No. 9220   ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด 19 จากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา  
No. 9219   ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
No. 9213   การเตรียมความพร้อมที่พัก ตึกเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9211   การรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9209   ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓  
No. 9208   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  
No. 9200   ตัวอยู่ไกล...แต่ใจเรียนรู้ ACS Online Classroom  
No. 9199   ACS-SEP Program  
No. 9197   ความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องเรียน STEM และ ห้องเรียน Computer  
No. 9192   ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 1/2563)  
No. 9191   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาต่อเติม Walk Way ให้กับอาคารเซนต์คาเบรียล  
No. 9190   การปรับปรุง ต่อเติม โรงผลิตน้ำดื่ม ACS ของโรงเรียน ณ โรงหนังเฉลิมกว้าง  
No. 9189   ปรับปรุงตึกอัสสัมชัญ เป็นตึกนักเรียนประจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563  
No. 9188   ปรับปรุงอาคารเซนต์ปีเตอร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนดนตรีไทย และ ฝึกซ้อมวงโยธวาทิต  
No. 9187   การปรับปรุงห้องเรียน STEM และ ห้องเรียน Computer สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 9186   การปรับปรุงห้องสมุดลวสุต และสร้างห้องเรียนดนตรีสากล ระดับประถมศึกษา  
No. 9185   ขอแสดงความยินดีกับ ภราดากฤษฎา งามวงศ์ และยินดีต้อนรับ ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์  
No. 9184   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามอบข้าวสารจำนวน 190 ถุงให้กับพนักงานโรงเรียน  
No. 9183   การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารเซนต์เมรี่