[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2739 อัลบัมภาพ

No. 9262   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
No. 9261   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9257   วจนพิธีกรรมเสกแม่พระอัสสัมชัญ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตึกอัสสัมชัญในปีการศึกษา 2563  
No. 9255   พิธีวจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 และร่วมสุขสำราญ วันคล้ายวันเกิด ภราดา รชานนท์ อุดมสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
No. 9254   นักเรียนช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาอุ่นเครื่องกับทีมโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์  
No. 9251   บรรยากาศกิจกรรมสอนเสริมพิเศษ กลุ่มย่อยนักเรียนประจำ 2563  
No. 9247   พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9244   กิจกรรมนมัสการพระรัตนตรัยนักเรียนประจำ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  
No. 9218   ร่วมกันปลูกไม้พะยอม และปลูกป่า บริเวณค่ายลูกเสือลูโดวีโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 9201   เข้าปรึกษากับอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย  
No. 9168   อบรมเชิงปฏิบัติการครูและเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลนักเรียนประจำ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  
No. 9165   มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ ระดับมัธยมศึกษา ณ อาคารยอห์นแมรี่  
No. 9162   มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ ระดับประถมศึกษา ณ อาคารโดนาเซียง  
No. 9161   ประชุมครู เจ้าหน้าที่ประจำเดือน ปีการศึกษา 2562  
No. 9160   คัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (สอบวันสุดท้าย)  
No. 9159   โครงงาน Project Approach แผนกปฐมวัย  
No. 9158   มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดห้องเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 9155   ตรวจวัดไข้ เพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  
No. 9138   ประชุมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2562  
No. 9135   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมรักการอ่าน แผนกปฐมวัย