[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 865 อัลบัมภาพ

No. 9182   การจัดหนังสือและแบบเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายในปีการศึกษา 2563  
No. 9181   ทำความสะอาด และปรับปรุงส่วนต่างๆภายในโรงเรียน  
No. 9180   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความยินดีกับนายอำเภอศรีราชาคนใหม่  
No. 9178   แสดงความอาลัยกับการจากไปแก่บิดา​ของมาสเตอร์ศิริวัฒน์​ บัวคำสี  
No. 9175   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563  
No. 9173   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID – 19 ในวันวัดตัวตัดชุดนักเรียน  
No. 9150   ACS-PTA Thank you Night Party  
No. 9146   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำห้องเกียรติประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 9140   ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่นอายุ 13 ปื (2550)  
No. 9139   หน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 9130   การประชุมคณะกรรมการออกแบบปฏิทินโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  
No. 9128   พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ  
No. 9125   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 9119   ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  
No. 9117   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562  
No. 9116   งานมุทิตาจิต มิตรสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 9104   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สนับสนุนเจลล้างมือและอุปกรณ์กดเจล จำนวน 300 ชุดให้กับโรงเรียน  
No. 9099   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9098   GALA DINNER " The Starry Night Party " ACS รุ่น 7356  
No. 9096   พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ACS รุ่น 7356