[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 4749   ตัวแทนนักเรียนร่วมบริจาคเงินเพื่อทุนธงวันมหิดล  
No. 4747   รับรางวัลเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น/ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๘  
No. 4740   กิจกรรม GTH WORKSHOP ตอน"ชวนเป็นพิธีกร"  
No. 4739   กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
No. 4724   รางวัลชนะเลิศนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน 7 คน "PAO Chonburi Champions Cup"  
No. 4716   ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นม.3  
No. 4696   กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ  
No. 4679   ร.ร อัสสัมชัญศรีราชาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  
No. 4667   ประมวลภาพย้อนหลังเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไปประกวดวาดภาพ  
No. 4663   พิธีมอบใบกิตติบัตรที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญในพระอุปภัมภ์  
No. 4645   ค่ายคณิตศาสตร์ MLP (Math Camp)  
No. 4644   ประชุมผู้รับผิดชอบกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2558  
No. 4628   แข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)  
No. 4609   ค่ายรวมพลคนแสวงหา ครั้งที่ 4  
No. 4604   ประเพณีแห่เทียนพรรษา  
No. 4588   วงโยธวาทิตนำขบวนแห่เทียนพรรษา  
No. 4558   ร่วมพิธีเสกและถวายอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
No. 4542   น.ร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,4-6 ชมภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ฯ  
No. 4518   ม. 2/8 Science Gifted Progamme เรียนรู้นอกห้องเรียนเชิงวิชาการ  
No. 4517   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับอนุบาล 3-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2558