[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 8708   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของชมรมว่ายน้ำ  
No. 8707   ศุกร์หรรษากับกิจกรรมสนุกๆ "ตะกร้าพาโชค".  
No. 8703   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนตุลาคม  
No. 8702   MLP Kindergarten Activities  
No. 8701   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีเสกสุสานและพิธีฉลอง 50 ปีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ครั้งที่ 2/2562  
No. 8700   งานเลี้ยงขอบคุณ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูฯ ครั้งที่8  
No. 8696   วจนพิธีกรรมเสกและทำบุญค่ายลูกเสือลูโดวีโก  
No. 8677   Art & Craft for Kids" กิจกรรม October Course แผนกปฐมวัย  
No. 8676   "Day Camp" กิจกรรม October Course แผนกปฐมวัย  
No. 8666   พิธีเปิดกิจกรรม KG Rally Family Tour ครั้งที่ 3 แผนกปฐมวัย  
No. 8665   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้รับรางวัลในการแข่งขันวันวิชาการ  
No. 8664   ประชุมชี้แจงกติกากิจกรรม KG Rally Family Tour ครั้งที่ 3 ของแผนกปฐมวัย  
No. 8661   ประชุมครูแผนกปฐมวัย ประจำเดือนกันยายน  
No. 8660   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ได้รับรางวัลในการแข่งขันวันวิชาการ  
No. 8650   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ได้รับรางวัลในการแข่งขันวันวิชาการ  
No. 8649   แสดงความยินดีกับนักกีฬาระดับปฐมวัย ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก  
No. 8648   ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล1  
No. 8637   มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอัสสัม" ประจำเดือนสิงหาคม แผนกปฐมวัย  
No. 8610   ฝึกอบรมวิชาอาวุธ และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ของนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันอังคาร  
No. 8607   ฝึกอบรมหลักสูตรยุทธสาสมาธิ "รด.จิตสีขาว" สมาธิเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร