[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 3934   ผู้อำนวยการร่วมงานพิธีเสกและเปิดอาคาร Wisdom และ บ้าน Galilee ณ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  
No. 3927   ประกวดกระทงประดิษฐ์และนางนพมาศเทศบาลเมืองศรีราชา  
No. 3906   ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 สี 2014 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  
No. 3883   ร่วมโครงการประกวดนักเขียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 3864   ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา อัสสัมชัญธนบุรี ไคล์มมิ่ง แชมป์เปียนชิพ 2557  
No. 3863   ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "กบจูเนียร์ ปี6"  
No. 3841   ค่ายอบรมผู้นำกองหน้าร่าเริงอัสสัมชัญศรีราชา รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2557  
No. 3830   กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  
No. 3784   ฟื้ื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6  
No. 3767   นักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 5 กันยายน 2557  
No. 3747   ค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงระดับสังฆมณฑลจันทบุรี  
No. 3742   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 3727   การประกวดคัดลายมือภาษาจีน "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน"  
No. 3725   พิธีเปิดโครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์"  
No. 3686   คณะครูระดับประถมไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายประถมศึกษา  
No. 3677   โครงการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการปี 2557  
No. 3668   กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 3666   กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
No. 3641   คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาตะกร้อร่วมพิธีปลงศพผู้ปกครองนักกีฬาช้างเผือก  
No. 3633   ค่ายแสวงหา "เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัสความรักของพระคริสต์"