[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 3611   ทัศนศึกษาเยี่ยมชม “ตันแลนด์” จ.พระนครศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้นม.1  
No. 3589   คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำรวจสถานที่ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 3588   ค่ายผู้นำ YCS ระดับสังฆมณฑลจันทบุรี  
No. 3573   ผลการแข่งขันการประกวดกีฬาเทนนิส กองทัพอากาศ  
No. 3565   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท แบรนด์ครอสเวิร์ด  
No. 3561   ค่ายรวมพลคนแสวงหา ครั้งที่ 3  
No. 3559   คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปสำรวจสถานที่ทัศนศึกษาเชิงวิชาการของนักเรียน  
No. 3553   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 1/2557  
No. 3544   พิธีแห่เทียนพรรษานำถวาย ที่วัดราษฏร์นิยมธรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2557  
No. 3531   ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบผ่านหลักสูตรสากลโปรแกรม PhotoShop cs5 วันที่ 5 กรกฏาคม 2557  
No. 3500   กิจกรรมการทำหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็ก  
No. 3487   กิจกรรมจิิิิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 วันที่ 10 มิถุนายน 2557  
No. 3486   กิจกรรมจิิิิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 10 มิถุนายน 2557  
No. 3479   กิจกรรมตั๊บลีกนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557  
No. 3464   เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและซ้อมพิธีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  
No. 3463   ฉลองวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา และสมโภชพระคริสตวรกาย  
No. 3462   ฉลามจูเนียร์คว้าแชมป์อลีอันซ์ดรีมคัพ  
No. 3458   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ วันที่ 20 มิถุนายน 2557  
No. 3444   ผลการแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากลต้านภัยยาเสพติด  
No. 3423   นักเรียนชั้น ม.4/1 ทำกิจกรรมจิตอาสา บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ วันที่ 10 มิถุนายน 2557