[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 864 อัลบัมภาพ

No. 8097   คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจิปิภพพิทยา ศึกษาดูงานด้านวิชาการระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  
No. 7933   อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ”  
No. 7869   ร่วมเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
No. 7852   วิทยาลัยเชียงราย ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงเรียน  
No. 7767   พิธีฉลองหิรัญสมโภชของ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์  
No. 7731   ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์โรงเรียน  
No. 7719   รับลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562  
No. 7685   รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562  
No. 7680   พิธีบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 7671   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดามิสวรรณวิสา จิตต์บุญ  
No. 7530   ประชุมเรื่องการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนครั้งที่ 1/2561  
No. 7453   คณะภราดาและตัวแทนครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่เชี้ยน สายสิทธิ์ มารดาของมิสอุบลรัตน์ ทิวไผ่งาม  
No. 7439   หนังสือทำมือ "วิทยาศาตร์น่ารู้" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2560  
No. 7427   คณะครูและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน  
No. 7382   แนะนำวารสารและนิตยสาร ประจำเดือนมิถุนายน ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7358   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม และตัวแทนครู ไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ คุณกาญจนา จันทรานนท์  
No. 7331   ผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงาน เป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ มารดา มิสสุริยา หัตถกิจ  
No. 7310   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1/2561  
No. 7308   ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561  
No. 7248   เปิดจำหน่ายหนังสือและแบบเรียน ปีการศึกษา 2561