[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 3005   ภราดาวิทยา เทพกอม พาคณะครูและนักเรียน ร่วมใจใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤติโลกร้อน ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
No. 2992   ภราดาวิทยา เทพกอม พาคณะครูและนักเรียน ศึกษาระบบนิเวศ ณ เมืองกาญจน์แดนสวรรค์ตะวันตก  
No. 2984   การแข่งขันคำคม ระดับภูมิภาค ชิงแชมป์ภาคกลาง-ภาคตะวันออกครั้งที่ 13 เมื่อ 7-8 ธันวาคม 2556  
No. 2977   ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สวนสุขภาพเกาะลอย วันที่ 5 ธันวาคม 2556  
No. 2975   พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2556  
No. 2974   กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา วันที่ 4 ธันวาคม 2556  
No. 2973   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปเยี่ยมชมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 1 ธ.ค. 2556  
No. 2967   นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมอำเภอศรีราชา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556  
No. 2965   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
No. 2964   โครงการค่ายภาษาอังกฤษของระดับมัธยมศึกษา พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย  
No. 2961   งานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5  
No. 2960   ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทร ครบรอบ 77 ปี  
No. 2923   ตัวแทนนักเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรีไทย ในการงาน"ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ณ โรงเรียนบางละมุง จ.ขลบุรี  
No. 2921   ตัวแทนคณะครูร่วมงาน 4th CGPTA Gala Dinner  
No. 2920   ร่วมงาน CGPTA Gala Dinner วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556  
No. 2915   การแข่งขันสะกดคำศัพท์ หมากคำ และเกมวงปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย ม.ปลาย  
No. 2913   นิทรรศการศิลปะ จากหนังใหญ่วัดขนอง :การศึกษา และสร้างสรรค์ใหม่  
No. 2912   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคำคม ระดับม.ต้น ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  
No. 2905   การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี  
No. 2901   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ชลบุรี