[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 863 อัลบัมภาพ

No. 6546   การจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทควันโดเยาวชนของจังหวัดชลบุรี  
No. 6536   ตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดา ของ มาสเตอร์บุรทัต วัชรธาตุมณฑล  
No. 6526   อบรมประจำสัปดาห์ เรื่อง "พื้นฐานการสร้างความดี" โดย ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล  
No. 6503   ประชุมบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 2/2560  
No. 6450   ต้อนรับนิสิตฝึกสอนจาก Beijing Foreign Student University ณ กรุงปักกิ่ง  
No. 6442   แนะนำหนังสือดีทีน่าสนใจ กับห้องสมุดประถม  
No. 6424   พิธีเปิดโครงการเต้นซุมบ้า แด๊นซ์ เพื่อสุขภาพ  
No. 6414   ตรวจคุณภาพอาหารและน้ำจากกองสาธารณสุขฯ  
No. 6405   ภราดาศราวุธ ยุชมภู หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และคุณครูไปร่วมแสดงความเสียใจ  
No. 6367   ผู้อำนวยการ ภราดา และบุคลากรของโรงเรียน ไปร่วมแสดงความเสียใจ  
No. 6362   ผลการแข่งขัน ปตท. ระยองคัพ  
No. 6359   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายพระกุศลฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ  
No. 6296   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมงานแถลงข่าวงาน "สับปะรดหวานฉ่ำและของดีศรีราชา ครั้งที่ 1"  
No. 6244   กลุ่มรักสับปะรดศรีราชาดูงานประวัติความเป็นมาห้องเกียรติประวัติ  
No. 6233   การปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6220   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 1/2560  
No. 6208   อบรมคณะกรรมการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่6  
No. 6188   ประชุมกรรมการภาคีร่วม 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6173   ความคืบหน้าห้องเกียรติประวัติ(6 มิ.ย. 60)  
No. 6167   ประชุมคณะกรรมการพิธีเสกห้องเกียรติประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา