[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 8311   กิจกรรมติวคำคม เพื่อส่งเสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ในคาบเรียนที่ 8  
No. 8308   งานอภิบาลและอาสาพัฒนา จัดกิจกรรมงฟอร์ตสัญจร 2019 ณ อาคารโดนาเซียง 4 กรกฎาคม 2562  
No. 8307   ประชุมกัปตันสี และรองกัปตันสี พร้อมซ้อมการแต่งตั้งกัปตันสีและรองกัปตันสี ปี 2562  
No. 8306   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชาฯ และประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2562  
No. 8302   นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
No. 8301   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "วันสุนทรภู่" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 8295   พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณตนเองเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
No. 8288   กิจกรรมเสริมหน่วยการเรียนรู้เรื่อง "หนูเป็นเด็กไทย" แผนกปฐมวัย  
No. 8286   "ACS Rapper ต้านภัยยาเสพติด" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 8279   การแข่งขัน "ACS Rapper ต้านภัยยาเสพติด" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 8272   กิจกรรมวาดภาพในหัวข้อ "สุนทรภู่กวีไทย ต้านภัยยาเสพติด"  
No. 8271   แข่งขันพูดต่อต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 8269   "กิจกรรมสาธิตมวยไทย"โครงการสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข  
No. 8267   มินิคอนเสิร์ต AIS Zeed Present LOVEiS hi! School #รักแรกPOP  
No. 8260   เรียนรู้นอกห้องเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 8259   ประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 8258   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนมิถุนายน  
No. 8250   ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 1/2562  
No. 8248   อบรมนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562  
No. 8230   ฝึกซ้อมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562