[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 863 อัลบัมภาพ

No. 6159   ความคืบหน้าห้องเกียรติประวัติ(1 มิ.ย. 60)  
No. 6158   ประชุมทีมงานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ ปีการศึกษา 2560  
No. 6154   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสนามกีฬา ACS Soccer Fields 2560  
No. 6140   ประชุมกีฑาสีครั้งที่ 1/2560  
No. 6130   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2560  
No. 6109   ความคืบหน้าห้องเกียรติประวัติ(6 มี.ค. 60)  
No. 6106   ความคืบหน้าห้องเกียรติประวัติ(20 ม.ค. 60)  
No. 6101   ความคืบหน้าอาคารเทโอฟาน ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  
No. 6090   ความคืบหน้าห้องเกียรติประวัติ(27 มี.ค. 60)  
No. 6080   ความคืบหน้าการจัดทำห้องเกียรติประวัติ(16 มี.ค. 60)  
No. 6060   คัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล ปีการศึกษา 2560  
No. 6058   งานแถลงข่าวและพิธีลงนามหนังสือสัญญา  
No. 6024   ACS SUMMER COURSE 2017  
No. 6018   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2559  
No. 6017   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 8/2559  
No. 6016   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 4/2559  
No. 6008   กิจกรรม ACS-PTA FAMILY RALLY ครั้งที่ 13  
No. 6001   เยี่ยมชมโครงการ ACS Go Green รักษ์โลก..คืนสู่ธรรมชาติ  
No. 5990   รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559  
No. 5963   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559