[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 8223   " Play & Learn Plearn Camp " แผนกปฐมวัย  
No. 8214   พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562  
No. 8213   พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562  
No. 8212   พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562  
No. 8211   พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  
No. 8209   แผนกปฐมวัย คัดกรองเด็กทุกเช้า เพื่อเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก  
No. 8208   พิธีไหว้ครู แผนกปฐมวัย  
No. 8202   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าฟังบรรยาย “ระบบTCAS”  
No. 8195   คณะกรรมการนักเรียน TO BE NUMBER ONE ACS CLUB รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562  
No. 8192   พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี  
No. 8191   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 1 /2562  
No. 8177   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 1/2562  
No. 8168   ประชุมนักเรียนประจำตึกเทโอฟาน  
No. 8167   ประชุมนักเรียนประจำหอพักครู  
No. 8166   ประชุมนักเรียนประจำหอพักคาเบรียลา  
No. 8165   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  
No. 8163   การเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 8158   ประชุมนักเรียนประจำตึกราฟาแอล  
No. 8157   ประชุมครูระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
No. 8156   พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4