[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 864 อัลบัมภาพ

No. 5963   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559  
No. 5945   บรรยากาศการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 5933   ภาพบรรยากาศ การถ่ายภาพหมู่ครู ปีการศึกษา 2559  
No. 5919   ประชุมคณะกรรมการจัดสอนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน ครั้งที่ 4/2559  
No. 5875   บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 5848   พิธีมิสซา และร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ชำนาญ เหล่ารักผล  
No. 5840   การจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ อัสสัมชัญศรีราชา ROAD BIKE 2017”  
No. 5726   คณะครูฝ่ายธุรการ-การเงินจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มาศึกษาดูงาน  
No. 5693   ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 3/2559  
No. 5686   ร่วมงานแถลงข่าว"ศรีราชา ร่วมอาลัย ด้วยใจภักดิ์"  
No. 5683   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  
No. 5673   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2559  
No. 5656   คณะผู้ร่วมบริหาร เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
No. 5650   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอ ศรีราชา ครั้งที่ 5/2559  
No. 5633   กิจกรรม October Course 2559  
No. 5623   ประเมินการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  
No. 5622   ร่วมงานอำลาตำแหน่งราชการของปลัดอำเภอศรีราชา  
No. 5605   ร่วมพิธีสวดอภิธรรมนายแก้วขวัญ วัชโรทัย  
No. 5604   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 2/2559  
No. 5592   มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2560