[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 865 อัลบัมภาพ

No. 5327   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประชุมร่วมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
No. 5321   กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
No. 5311   บริการฝังเข็มรักษาโรคโดยแพทย์แผนจีนศิษย์เก่าฯ  
No. 5283   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2559  
No. 5282   การประชุมจัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมพิธีการรับเสด็จ  
No. 5222   โครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ปี 7  
No. 5221   รับเกียรติบัตรการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  
No. 5216   การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 5194   คณะกรรมการงานวิชาการประชุมแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ  
No. 5180   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2558  
No. 5175   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  
No. 5174   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  
No. 5173   การนำเสนอและสาธิตโปรแกรมฝึกพูดภาษาอังกฤษ  
No. 5154   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  
No. 5139   โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน  
No. 5137   พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์  
No. 5126   พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ D.A.R.E  
No. 5124   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2558  
No. 5117   รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558  
No. 5116   การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4