[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 863 อัลบัมภาพ

No. 5087   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนประชุม ครั้งที่ 10/2558  
No. 5072   การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559  
No. 5070   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad  
No. 5069   การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2558  
No. 5056   ผู้แทนครูและนักเรียนร่วมงานฌาปนกิจ  
No. 5053   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ บำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องเรียนสีเขียว  
No. 5052   สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559  
No. 5049   มิสสุดา มงคลสิทธิ์ รับการตรวจประเมิน “ผู้บริหารดีเด่น”  
No. 5039   การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  
No. 5032   นักเรียนสอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF  
No. 5026   ฝ่ายวิชาการ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559  
No. 5003   มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2559  
No. 5000   การสอบวัดประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 2/2558  
No. 4996   ต้อนรับศิษย์เก่า รุ่น 3821  
No. 4991   ประชุมครูประจำชั้น ระดับชั้น ม.1 - ม.5  
No. 4966   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2558  
No. 4880   รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 และม.4  
No. 4864   การประชุมคณะกรรมการจัดสอนเสริมนอกเวลาเรียน ครั้งที่ 2/2558  
No. 4862   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
No. 4837   ฝ่ายวิชการร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล