[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 7911   รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำรายงานพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
No. 7909   ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำหอพักในโรงเรียน  
No. 7904   กิจกรรมศุกร์หรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 7896   นักเรียนระดับปฐมวัย เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพระเยซู และความเป็นมาของวันคริสต์มาส  
No. 7884   พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับห้องเรียนที่จัดป้ายนิเทศดีเด่นประจำปี 2561  
No. 7882   ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 7880   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 8 /2561 แผนกปฐมวัย  
No. 7874   งานเปิดไฟต้นคริส์ตมาสและงานเลี้ยงฉลองคริส์ตมาสนักเรียนประจำ 2018  
No. 7850   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Designing My Life  
No. 7848   จัดเตรียมงานเปิดไฟต้นคริส์ตมาสและงานเลี้ยงฉลองคริส์ตมาสนักเรียนประจำ 2018  
No. 7842   มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอัสสัม" แผนกปฐมวัย  
No. 7835   ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล1  
No. 7820   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2561  
No. 7819   งานเลี้ยงนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือฯ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561  
No. 7818   สาธิตการทำกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 7815   กิจกรรมลอยกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 7811   ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำ  
No. 7803   มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ แผนกปฐมวัย  
No. 7799   กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 7797   วันวิชาการสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา Language Zone