[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 7793   งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 7789   กิจกรรมเบเกอรี่และขนมไทย “ขนมชั้น ขนมน้ำดอกไม้” กิจกรรม  
No. 7788   การแข่งขันวิชาการ "วิชาการสัมพันธ์" แผนกปฐมวัย  
No. 7786   วันแสดงผลงานของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการสู่การมีอาชีพ  
No. 7778   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน  
No. 7776   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันวิชาการ 2561  
No. 7773   กิจกรรม คณิต-ศิลป์ โดย มิสฉวีวรรณ กันภัย  
No. 7762   ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียนประจำ  
No. 7757   ประชุมคุณครูเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4 - ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2561  
No. 7750   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง รายการแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16  
No. 7749   สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 แผนกปฐมวัย  
No. 7745   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนตุลาคม  
No. 7742   ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมงาน "ราตรีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561"  
No. 7740   พิธีปิดการแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  
No. 7739   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
No. 7721   กิจกรรม October Course 2561 แผนกปฐมวัย  
No. 7717   ประชุมชี้แจงกติกากิจกรรม KG Rally Family Tour ครั้งที่ 2 แผนกปฐมวัย  
No. 7716   แสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาอนุบาล  
No. 7707   สาธิตการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ แผนกปฐมวัย  
No. 7706   พิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลห้องเรียน แผนกปฐมวัย