[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 7705   กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องของการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ฯ  
No. 7701   กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ "อาเซียน " ของแผนกปฐมวัย  
No. 7700   การทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
No. 7698   ยินดีด้วยกับสุดยอดนักอ่านภาคเรียนที่ 1/2561 และยอดนักอ่านประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.61 ห้องสมุดระดับประถม  
No. 7687   กิจกรรมใหัความรู้และฝึกเอาตัวรอดขณะติดอยู่ในรถตู้ แผนกปฐมวัย  
No. 7686   นักเรียน อ.3/4 มาเรียนรู้และใช้บริการ "ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ"  
No. 7682   มอบรางวัล "ยอดนักอ่าน" ประจำเดือนสิงหาคม 2561  
No. 7679   นักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "ห้องสมุดของโรงเรียน"  
No. 7676   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนกันยายน  
No. 7657   กิจกรรมศุกร์หรรษา "โป่งแตกแจกโชค" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7652   นิเทศการสอนครูผู้สอนวิชาภาษาจีน แผนกปฐมวัย  
No. 7647   มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ แผนกปฐมวัย  
No. 7639   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2561  
No. 7638   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร : ผู้พิทักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้ง ผืนป่ามรดกโลก"  
No. 7634   มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอัสสัม" ประจำเดือนกรกฎาคม ของแผนกปฐมวัย  
No. 7633   บรรยากาศห้องเรียน STEM STEM ป.2 มิสวชิรฐา ใจสัมฤทธิ์  
No. 7632   กิจกรรม "Open House 2018" ระดับปฐมวัย  
No. 7629   ประกวดวาดภาพระบายสี Season 3 กับ ดินสอสีมาสเตอร์อาร์ตซีรี่ย์  
No. 7628   นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทำ “มัฟฟิน” ในกิจกรรมเบเกอรี่และขนมไทย  
No. 7627   ชั้น ม.6 ติว GAT