[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 865 อัลบัมภาพ

No. 3918   นักเรียน Gifted เรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Rosetta Stone  
No. 3905   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2557  
No. 3901   ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล HONDA RED-CHAMPIONS 2014  
No. 3896   พิธีปลงศพ ภราดากาเบรียล แมรี่ พิชิต พิทักษ์ ภราดาอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3885   พิธีรับร่างและพิธีบูชาขอบพระคุณให้แก่ ภราดาพิชิต พิทักษ์ ภราดาอาวุโสผู้ล่วงลับของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3862   นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557  
No. 3860   กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ที่แสดงการฝึกทักษะการคิดที่กำหนดให้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
No. 3855   พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน วันที่ 27 กันยายน 2557  
No. 3853   พิธีรับศพ ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน วันที่ 26 กันยายน 2557  
No. 3850   ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าที่ส่งของให้กับโรงครัว วันที่ 25 กันยายน 2557  
No. 3848   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557  
No. 3845   คณะครูรับผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ  
No. 3842   กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
No. 3835   พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ( MOU ) วันที่ 17 กันยายน 2557  
No. 3808   การนำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
No. 3807   การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่  
No. 3803   ประชุมคณะกรรมการจัดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14 วันที่ 13 กันยายน 2557  
No. 3802   รับสมัครและวัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 กันยายน 2557  
No. 3799   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 12 กันยายน 2557  
No. 3798   กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง