[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2739 อัลบัมภาพ

No. 7460   พิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
No. 7458   พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฎิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561  
No. 7451   พิธีมอบเกียรติบัตร ห้องเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6  
No. 7447   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2561  
No. 7446   กิจกรรมศุกร์หรรษา "บิงโกฟุตบอลโลก 2018" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7440   ประชุมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
No. 7435   กิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเซนต์เเมรี่  
No. 7433   กิจกรรม ​"วันสุนทรภู่" ป.1-4 ณ ตึกโดนาเซียง  
No. 7428   Big Cleaning Day แผนกปฐมวัย  
No. 7421   เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าแข่งขัน การจัดตู้พรรณไม้น้ำ งานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่30  
No. 7420   การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงศึกษาเซลล์สาหร่ายหางกระรอกและเซลล์เยื่อบุผิวข้างแก้ม  
No. 7419   นร. ชั้น ม.6 ทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความดันและความเร็วของของไหล  
No. 7418   กิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งมีชีวิตแหล่งน้ำจืดในโรงเรียน "อ่างเก็บน้ำ หลุยส์มารี"  
No. 7417   เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
No. 7415   การสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาชีววิทยาโดยวิธีการสอบแบบLabกริ๊ง  
No. 7414   กิจกรรมการเรียนการสอนระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดในโรงเรียน "อ่างเก็บน้ำ หลุยส์มารี" วัดความขุ่นใสของน้ำ วัดอุณหภูมิ ตรวจค่า pH  
No. 7412   การเรียนรู้เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด และการทำงานของปอด  
No. 7411   กิจกรรมการสร้างชิ้นงาน ชื่อ “Astronomy Hexagonal”  
No. 7410   การเรียนรู้เรื่องแรงตึงผิวและการทดลองหาค่าความตึงผิวในของเหลว  
No. 7409   การศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดในโรงเรียน "อ่างเก็บน้ำ หลุยส์มารี"