[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 863 อัลบัมภาพ

No. 3787   การแนะแนวและการบรรยายเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ  
No. 3774   รับสมัครและวัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 กันยายน 2557  
No. 3765   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 4 กันยายน 2557  
No. 3755   การติววิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 3748   การประชุมเตรียมความพร้อมการแสดงละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3734   การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่  
No. 3720   นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาเข้าพบหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
No. 3714   ผู้บริหารและตัวแทนครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าพบภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต วันที่ 25 สิงหาคม 2557  
No. 3711   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 22 สิงหาคม 2557  
No. 3709   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ CGA สัญจร ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 22 สิงหาคม 2557  
No. 3696   กิจกรรมการเรียนการสอนที่แสดงการบูรณาการการฝึกทักษะการคิดที่กำหนดให้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
No. 3691   การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 13 วันที่ 19 สิงหาคม 2557  
No. 3689   ทดลองใช้โต๊ะเก้าอี้นักเรียนแบบใหม่ที่ห้อง ม. 4/3  
No. 3682   พิธีปลงศพ คุณแม่เกษร วรศิลป์ มารดาของ ม.ปรีชา วรศิลป์ วันที่ 16 สิงหาคม 2557  
No. 3681   ร่วมวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ คุณแม่เกษร วรศิลป์ วันที่ 13 สิงหาคม 2557  
No. 3669   กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติจริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
No. 3656   เตรียมความพร้อมนักเรียนผู้ทำหน้าที่เป็น MC ต้อนรับและกำกับการแข่งขันการโต้สาระวาทีระดับมัธยมศึกษาโลก  
No. 3655   ห้องสมุดเทโอฟาน แนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำวันที่ 6-15 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
No. 3652   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกปฎิบัติการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
No. 3650   ปรับแต่งต้นไม้บริเวณสนามหญ้าเทียม