[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 865 อัลบัมภาพ

No. 3650   ปรับแต่งต้นไม้บริเวณสนามหญ้าเทียม  
No. 3639   มอบตู้น้ำดื่มให้กับนักเรียนตึกโดนาเซียง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  
No. 3629   ผู้ปกครองและศิษย์เก่าได้มอบกระบือให้กับทางโรงเรียน วันที่ 29 กรกฎาคม 2557  
No. 3627   กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการเรียนรู้เฉพาะด้านการเล่นกีฬาเบื้องต้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
No. 3601   ห้องสมุดเทโอฟาน แนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำวันนี่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
No. 3599   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะ พบคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557  
No. 3571   ห้องสมุดเทโอฟาน แนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำวันนี่ 16-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
No. 3543   ผู้ปกครองนักเรียน เข้าพบ ภราดาวิทยา เทพกอม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน วันที่ 8 กรกฎาคม 2557  
No. 3538   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พิจารณาข้อสอบ ร่วมกับงานวัดผลฯ ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557  
No. 3525   เชิญชวนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม "ปั่นเพิ่มกำลังกาย ปั่นลดพลังไฟ"  
No. 3508   ผู้ปกครองนักเรียนและผู้แทนบริษัทเอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย ) จำกัด สนับสนุนการทำสนามหญ้าเทียมให้กับทางโรงเรียน วันที่ 2 กรกฎาคม 2557  
No. 3506   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 3/2557  
No. 3492   ปฐมนิเทศและการทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน 2557  
No. 3490   ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 27 มิถุนายน 2557  
No. 3489   ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ คุณวิทยา คุณปลื้ม วันที่ 27 มิถุนายน 2557  
No. 3475   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟังบรรยายพิเศษ วันที่ 24 มิถุนายน 2557  
No. 3470   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557  
No. 3455   บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงินสนับสนุนสร้างสนามหญ้าเทียมจำนวน 100,000 บาท  
No. 3428   ผู้แทนบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย ) สนับสนุนการทำสนามหญ้าเทียมให้กับทางโรงเรียน วันที่ 17 มิถุนายน 2557  
No. 3407   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รายงานตัว วันที่ 11 มิถุนายน 2557