[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 865 อัลบัมภาพ

No. 3406   ประชุมกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย วันที่ 11 มิถุนายน 2557  
No. 3403   โครงการสอนพิเศษคณิตศาสตร์ Smart Plan มอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2557  
No. 3394   ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2557  
No. 3389   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน วันที่ 6 มิถุนายน 2557  
No. 3387   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 4 มิถุนายน 2557  
No. 3381   พลตำรวจตรี เชษฐา โกมลวรรธนะ มอบเงินสนับสนุนทำสนามหญ้าเทียม วันที่ 4 มิถุนายน 2557  
No. 3360   งานบุคลากรเป็นผู้แทนครูไปเยี่ยมให้กำลังใจมิสจันทร์แรม น้อยจันทร์ที่ป่วย  
No. 3353   สนามหญ้าเทียม  
No. 3329   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน  
No. 3327   พิธีพระราชทานเพลิงศพ มิสนงเยาว์ คชชา วันที่ 25 พฤษภาคม 2557  
No. 3326   ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณภัทรี กิตติวราวุฒิ พี่สาวของคุณศิริวรรณ กลีบบัว เหรัญญิก สมาคมฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557  
No. 3323   โครงการ SUMMER COURSE 2014 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) 30 มีนาคม - 24 เมษายน 2557  
No. 3315   ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำตึกในโรงเรียน  
No. 3314   ประชุมนักเรียนประจำตึกและหอพักครู  
No. 3299   พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล วันที่ 26 เมษายน 2557  
No. 3291   ประชุมนิเทศนิสิตฝึกสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 22 เมษายน 2557  
No. 3289   พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา(MOU) วันที่ 20 เมษายน 2557  
No. 3286   คณะครูร่วมอวยพรและแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิด ภราดาวิทยา เทพกอม  
No. 3285   ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานในพิธีวันสงกรานต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 3276   ภราดาวิทยา เทพกอม ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต