[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 863 อัลบัมภาพ

No. 10310   พิธีเปิดกิจกรรม อสช.อาสาช่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  
No. 10308   ประชุมผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา2565  
No. 10307   พิธีรับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 (Academic Awards Ceremony 2021)  
No. 10307   พิธีรับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 (Academic Awards Ceremony 2021)  
No. 10290   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  
No. 10289   พิธีลงนามสัญญาการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง วงจรรวม 5 Gbps  
No. 10285   บริษัท 3BB สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการ wifi  
No. 10284   การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  
No. 10283   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามอบเงินสนับสนุน ช่วยเหลือ ศูนย์ธารชีวิตเด็ก พัทยา  
No. 10273   กิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  
No. 10272   พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
No. 10267   คณะภราดาเข้าคำนับพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงศ์ จรัสศรี มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี  
No. 10260   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาให้การต้อนรับสมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือฯ (CGA.)  
No. 10256   พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 10253   ผู้อำนวยการรับมอบชุดกระดานครอสเวิร์ดเกม  
No. 10252   พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2565  
No. 10250   การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 10248   Welcome back to school! Welcome to our Home  
No. 10247   Student's Orientation ACS Pathway to University.  
No. 10243   การกลับเข้าที่พักของนักเรียนประจำ เตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565