[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 6828   ติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2/2560  
No. 6827   ติว O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2/2560  
No. 6824   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เกมโป่งแจกแตกโชค"  
No. 6820   ติว GAT เชื่อมโยง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
No. 6813   มิสศุภาวรรณ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การวัดขนาดของแรง  
No. 6809   ต้อนรับ 2/2560 กับความสนุกๆกิจกรรมศุกร์หรรษา "ไข่คืนรัง" ห้องสมุดประถม  
No. 6801   ประชุมครูหอพัก ครั้งที่ 1/2560  
No. 6800   กิจกรรมชุมนุม นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-6 ตึกโดนาเซียง  
No. 6797   ติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1/2560  
No. 6795   ติว O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1/2560  
No. 6792   แนะนำหนังใหม่เดือน พ.ย. 60 ห้องสมุดประถม  
No. 6789   กิจกรรม Day camp เข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ป.1-3  
No. 6787   กิจกรรมลอยกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 6783   สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ระดับประถม ตึกโดนาเซียง  
No. 6772   ประชุมคุณครูระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560  
No. 6749   ประชุมสานสัมพันธ์ครอบครัวคาทอลิก  
No. 6747   มอบเกียรติบัตรโครงการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และโครงการนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย  
No. 6746   นิทรรศการ Project Approach ระดับชั้นอนุบาล 2  
No. 6743   นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมบรรยายในกิจกรรม นิทรรศการศิลปะ ณ อาคารยอร์นเเมรี่  
No. 6742   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนรู้วิธีทำ中国饺子จากเหล่าซือ ในวิชาภาษาจีน ณ ตึกโดนาเซียง