[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 6531   "ค่ายวิชาการ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6530   "ค่ายวิชาการ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6527   "เพลงศุกร์หรรษาพาเพลิน" ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  
No. 6524   กิจกรรมวันแม่ แผนกปฐมวัย  
No. 6523   พิธีเทิดเกียรติแม่พระฯ และพิธีถวายพระพระแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
No. 6520   กิจกรรมสัปดาห์วันแม่ ระดับชั้นอนุบาล 2 แผนกปฐมวัย  
No. 6507   สร้างสรรค์ความรู้สู่สมอง “รูบิด วิทยาศาสตร์” กับห้องสมุดระดับชั้นประถม  
No. 6500   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 6498   บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรม ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ ปี 9 แผนกปฐมวัย  
No. 6491   พิธีมอบรางวัลห้องเรียนมัธยมศึกษายอดเยี่ยมประจำเดือนมิถุนายน 2560  
No. 6473   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตอบคำถามชิงรางวัล วันนักบุญหลุยส์ฯ  
No. 6472   พิธีถวายชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐  
No. 6469   กิจกรรมพักกลางวันของพี่ๆประถมปลาย  
No. 6465   ผลไม้จากการทำโมเดลกระดาษ ระดับชั้น ป.2  
No. 6464   การประกอบอาหารในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
No. 6461   นิเทศการสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
No. 6458   วัดการทดสอบภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมศึกษาต่อต่างประเทศ  
No. 6456   นิเทศนิสิตฝึกสอนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 6454   กิจกรรม "เรียนรู้ดูอาชีพ กับครูแนะแนวและมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด  
No. 6453   กิจกรรม "อ่าน เขียน เรียนรู้ กับครูแนะแนว"