[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 6452   ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม แผนกปฐมวัย  
No. 6444   พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 70 ปีแห่งการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  
No. 6434   การเรียนการสอนวิชาดนตรี หลักสูตร Carl Orff แผนกปฐมวัย  
No. 6431   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2560  
No. 6423   กิจกรรม CAMPUS ON TOUR YAMAHA QBIX  
No. 6422   มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา  
No. 6421   กิจกรรมประกวดระบายสี เนื่องในสัปดาห์นักบุญหลุยส์ แผนกปฐมวัย  
No. 6420   คัดตัวนักฟุตบอลระดับอนุบาล แผนกปฐมวัย  
No. 6408   จัดสวนหย่อมปรับภูมิทัศน์ แผนกปฐมวัย  
No. 6403   การแสดงหุ่นสื่อการสอนจากรายการ "การ์ตูน เบ๊น+โบ๊ท แผนกปฐมวัย  
No. 6402   ศิษย์เก่ารุ่น4427แนะแนวอาชีพนักกฎหมาย  
No. 6399   โครงการเต้น ซุมบ้า แด๊นซ์ เพื่อสุขภาพ (ZUMBA DANCE)  
No. 6398   บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด จัดส่งเครื่องดนตรี แผนกปฐมวัย  
No. 6396   กิจกรรมวันเข้าพรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 6388   ประชุมคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ครั้งที่ 1/2560  
No. 6384   กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ณ ตึกโดนาเซียง  
No. 6379   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียน smart technology  
No. 6376   กิจกรรมทำตุ๊กตาไล่ฝน (てるてる坊主)  
No. 6374   กิจกรรม Fill Full Fun พุธหรรษา ระดับมัธยมศึกษา  
No. 6372   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาแนะแนวให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.6