[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 865 อัลบัมภาพ

No. 10243   การกลับเข้าที่พักของนักเรียนประจำ เตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  
No. 10242   WELCOME It's a pleasure and an honor to have you.  
No. 10239   ประชุมคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 10235   กิจกรรม “ACS COVID-19 FREE and Big Cleaning Day 2022”  
No. 10229   God be with you Till we meet again  
No. 10228   การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  
No. 10227   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 10226   พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564  
No. 10223   พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ACS รุ่น 7558  
No. 10222   ACS IPST เข้าศึกษาดูงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน ม.บูรพา  
No. 10221   ACS IPST เข้าร่วมโครงการ "วิศวกรตัวน้อย รุ่นที่ 1"  
No. 10215   ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่1/2565  
No. 10213   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามอบหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14  
No. 10209   สิ่งดีๆ เกิดขึ้นที่นี่ .. อัสสัมชัญศรีราชา  
No. 10208   กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 10207   เย็นฉ่ำชื่นใจกับกีฬาว่ายน้ำ ACS SUMMER COURSE 2022 : Hybrid Learning  
No. 10203   พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
No. 10202   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล รุ่นอายุ 13 ปี  
No. 10201   ACS Hybrid Music Learning   
No. 10200   กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2565  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1