[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 6157   การแสดงธรรมเทศนา ทุกวันศุกร์ต้นเดือน  
No. 6155   พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6153   การฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ เรื่อง วิชาการจราจร  
No. 6152   ภาพบรรยากาศ คาบคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนคำสอน ของนักเรียนยุวนิส  
No. 6142   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2560  
No. 6133   ขอแสดงยินดีกับประธานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6127   ประชุมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560  
No. 6118   ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6115   กิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ แผนกปฐมวัย  
No. 6114   กิจกรรมการทดลองท่อลำเลียงน้ำและอาหารของพืช  
No. 6097   บรรยากาศค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 6096   พิธีฝากตัวต่อพระแม่แห่งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นักเรียนชั้น ม.4  
No. 6095   พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 6092   ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ ชั้น ม. 1  
No. 6091   พิธีเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 6089   บรรยากาศการเปิดกิจกรรมการเรียนการสอน Summer ภาคฤดูร้อน วันแรก  
No. 6088   ภาพบรรยากาศการย้ายเข้าหอพักก่อนเปิด Summer ภาคฤดูร้อน  
No. 6077   สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2559  
No. 6076   กีฬาสีครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6075   อบรม "ค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา"