[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 6074   ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมปิดภาคเรียนการศึกษา 2559  
No. 6062   ค่ายพิธีเปิดอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6057   พิธีมอบวุฒิบัตรอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 6041   ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 7053  
No. 6040   ภาพบรรยากาศการรับวุฒิฯ ระดับชั้น อ.3และ ม.6  
No. 6035   มอบของที่ระลึกให้กับนิสิตฝึกสอนระดับมัธยมศึกษา  
No. 6034   กิจกรรมคณิตคิดเร็ว โดยใช้เวลาช่วงพักกลางวัน  
No. 6031   CRFR Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
No. 6029   การเเลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  
No. 6028   พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 6027   พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น ครูดีในดวงใจและเหรียญรางวัลต่างๆ  
No. 6026   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2559  
No. 6025   ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ  
No. 6022   พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน TEDET  
No. 6021   พิธีมอบรางวัลการแข่งขันคณิตคิดเร็วในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-5  
No. 6020   นิเทศการสอนนิสิตฝึกสอน วิชาคณิตศาสตร์  
No. 6019   พิธีมุทิตาจิต แด่ มิสทิพย์ประภา ศุกลอรรจน์  
No. 6012   โครงการ ประกวดมารยาทไทย แผนกปฐมวัย  
No. 6005   การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่5  
No. 5998   แข่งขันคิดเลขเร็วรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ชั้น ป.6