[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 5740   พิธีแต่งตั้งครูหัวหน้าสี กัปตันสี และรองกัปตันสี ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5739   วิชาการสัมพันธ์ 72 ปี อัสสัมชัญศรีราชา  
No. 5738   งานวันวิชาการและสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 5737   กิจกรรมลอยกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 5736   จัดกิจกรรมการสอนและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
No. 5735   ประชุมครูที่ปรึกษาประจำสีกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5728   พิธีบูชาขอบพระคุณ 40 ปีพระบารมีปกเกล้าชาวอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 5725   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขั้น stack ปีการศึกษา 2559  
No. 5724   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย.59  
No. 5721   การแข่งขันวาดภาพในวันวิชาการ  
No. 5720   การแข่งขันขันกีฬา Stacking  
No. 5719   กิจกรรมการเเข่งขันวันวิชาการ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
No. 5718   นิทรรศการงานวันวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
No. 5716   สอนเสริมความรู้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ O-NET  
No. 5715   งานแนะแนว ได้เข้าร่วมจัดงาน "วิชาการสัมพันธ์ 72 ปีอัสสัมชัญศรีราชา" วันที่ 10 - 11 พ.ย.2559  
No. 5714   การแข่งขันหมากล้อม(โกะ) งานวันวิชาการสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปี 2559  
No. 5713   นิทรรศการของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ในงานวันวิชาการสัมพันธ์  
No. 5712   การแข่งขันกีฬา Stacking งานวันวิชาการสัมพันธ์ฯ  
No. 5711   การแข่งขันคณิตคิดเร็ว งานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปี 2559  
No. 5709   การแข่งขันหมากรุกสากล